Ring Pisciculi met as van dierbare, zilver met tijgeroog