Bruidstiara, zilver, parels, oude elementen uit erfenis